עובדים סוציאליים מודים: אין לנו יכולת לתת מענה למאיימים בהתאבדות

מתוך אתר הארץ

"חוץ מלנסות להרגיע את האדם שהתקשר אין לי הרבה מה לעשות", אומרת עובדת סוציאלית מהדרום. משרד הרווחה: העובדים עושים עבודה מצוינת

כ-2,500 פניות הגיעו עד כה ל"צוות אורות אדומים" של משרד הרווחה והביטוח הלאומי, שהוקם באמצע השבוע שעבר בעקבות המקרה בו הצית את עצמו משה סילמן. הצוות אמור "לתת מענה למקרים חריגים" ובשעת הצורך "לפעול לקיצור הליכים, שיתנו מענה לבעיות האנשים", כפי שהסבירו זאת במשרד הרווחה. חלק גדול מהפניות נגעו למצוקת דיור, גם כזאת מיידית. את הנתונים מסר מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ, העומד בראש הצוות יחד עם מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, לסתיו שפיר מ"התנועה החברתית".

במקרים שבהם המתקשרים למוקד החירום של משרד הרווחה מאיימים לפגוע בעצמם או בבני משפחתם, נשלחים אליהם עובדים סוציאליים, לביקור אישי.

בימים האחרונים מתגברת ביקורת בקרב עובדים סוציאליים על היוזמה. "שולחים אותנו להתמודד עם אנשים המאיימים להתאבד בלי שום כלים שיאפשרו לשנות את המצב שבו הם נמצאים", אומרת הילה, עובדת סוציאלית מעיר קטנה באזור הדרום, "חוץ מלנסות להרגיע את האדם שהתקשר – שחי במצוקה כלכלית קשה, שאין לו כסף לקנות תרופות או שמחכה לדיור הציבורי – אין לי הרבה מה לעשות, כי הוא ימשיך להמתין לדירה".

לדבריה, העובדים הסוציאליים הפכו "להיות הפרצוף של מי שהיה יכול לתת מענה – ולא נותן, לא בגלל שאנחנו לא רוצים אלא בגלל שהפתרון אינו בידינו. אין לביקורים האלה שום יתרון טיפולי. להיפך – הם מונעים יצירת אמון ואת האפשרות לתת שירות מקצועי".

מפגינים מול משרדי עמידר בת"א בשבוע שעבר

מפגינים מול משרדי עמידר בת"א בשבוע שעבר. צילום: ניר קידר

"מה נעשה אחרי ביקור כזה?", אומרת הילה, "אני אדווח למשרד הרווחה ולביטוח הלאומי שהאדם באמת סובל ממצוקה כלכלית, והוא ימשיך לשבת בבית ויחשוב שמשהו יקרה. בפועל שום דבר לא ישתנה. הרי הקריטריונים והמדיניות שקובעת אותם לא השתנו". עובדת סוציאלית מירושלים שותפה להרגשה כי מדובר בטיפול חלקי, "פלסטר" כדבריה. "אני מרגישה שאני קצת מרמה את האנשים האלה, נוטעת בהם תקוות שווא כאילו בעיותיהם ייפתרו עכשיו, היא מוסיפה.

ממשרד הרווחה נמסר כי "תפקידם של העובדים הסוציאליים הוא לסייע לאנשים במצבי מצוקה, להנחות אותם ולהפנות אותם לגורמים המתאימים. העובדים הסוציאליים עושים עבודה מצוינת בטיפול בפניות". עוד אומרים במשרד כי הפניות שהתקבלו במוקד החירום מועברות להמשך הטיפול בגופים השונים.

 

דיון דחוף בוועדה הציבורית לפניות הציבור של המוסד לביטוח לאומי, בעקבות מותו של משה סילמן

התקבל במייל ע"י: יפעת סולל, עו"ד חברת הוועדה הציבורית לפניות הציבור המוסד לביטוח לאומי
הבוקר הוצאתי לוועדה הציבורית לפניות הציבור של המוסד לביטוח לאומי, בה אני חברה, דרישה לכינוס דיון דחוף, בעקבות פרשת משה סילמן:הנדון: בקשה לקיים דיון דחוף – בעקבות מותו של מר משה סילמן

כולנו הזדעזענו מהחלטתו של מר משה סילמן להצית עצמו, במהלך ההפגנה לציון שנה למחאה החברתית בישראל. אולם מעשהו של משה סילמן לא בא כביטוי למצוקה חסרת שם ומען. אחת הכתובות הישירות אליה הפנה משה סילמן אצבע מאשימה, היא המוסד לביטוח לאומי.

למעשה, ניתן לראות מקורות חייו של מר סילמן, כי התדרדרותו מאיש עסקים אמיד למי שעמד להיות דר רחוב בתוך ימים אחדים, החלה בשל החלטה של המוסד לביטוח לאומי לחייבו בתשלום של חוב בן 15,000 ש"ח, דרישה שבגינה נאלץ למכור את מקור פרנסתו – משאית הובלות – מהלך ממנו לא הצליח להתאושש כלכלית.

כחברי הוועדה לפניות הציבור, איננו עוסקים במקרים פרטניים. מעמידים בפנינו סטטיסטיקות ונתונים ומראים לנו שיעורים של פניות שנתקבלו, מוינו ונבדקה נכונותן. אולם תפקידנו אינו מתמצה בקבלת מידע גרידא. תפקידן של וועדות המוסד לביטוח לאומי לפקח על התנהלות המוסד וכך עלינו לפעול.

צעקתו של מר סילמן, אינה מאפשרת לנו להמשך לנהוג כביום ביומו. משה סילמן אינו יחיד, שנקלע לקשיים. הוא אחד מרבים, רבים מאד, אשר ראו ורואים במוסד לביטוח לאומי, במקום רשות שמטרתה לייצר רשת בטחון סוציאלית, ערבות הדדית וסולידריות – בהתאם לשמה – מוסד שעניינו השפלת המוחלשים, דחיקתם עד למצבי יאוש, מוסד שמעדיף את הבירוקרטיה על האדם ואת החשדנות על הסולידריות.

המוסד לביטוח לאומי, הוא נושא דמותה מדינת ישראל, אשר הפכה את האזרח משותף לצרכן ואת המדינה מאחראית לאזרחיה, למי שרואה את תפקידה לצמצם הוצאות ולמקסם רווחים. בהתאם לכך, אזרחים מוחלשים נתפסים כנטל ותו לאו.

נדמה, כי במקום לראות בפונים אשמים בפוטנציה להשקיע סכומי עתק באיתור רמאים, מן הראוי היה, שהמוסד לביטוח לאומי ישים לו למטרה לאתר אזרחים הזקוקים לעזרה ואינם מוצאים דרך לקבלה. על המוסד לביטוח לאומי להיות קולם של המוחלשים בישראל, לתת מענה בעת צרה ולפתוח את הדלתות אל מוסדות המדינה האחרים, האמורים להתייצב בעת צרה.

לאור כל האמור לעיל, אבקש לקיים דיון דחוף בוועדה, כדלהלן:

1. מתן דין וחשבון באשר לכשלים בטיפול בעניינו האישי של מר משה סילמן;
2. עדכון באשר לסיבות המערכתיות שהביאו לכשלים כאמור;
3. סקירת התיקונים הנדרשים לשם מניעה של כשלים כאלה שהתבטאו בעניינו של משה סילמן, כדי למנוע מקרים דומים בעתיד;
4. דיווח לגבי צוות "אורות אדומים" – סמכויותיו, דרכי פעולתו ותקציבו;
5. הודעה בדבר הצעדים האופרטיביים בהם מתכוון המוסד לביטוח לאומי לנקוט בעקבות הכשלים לעיל ולוחות הזמנים לנקיטתם.

לאור החשיבות העליונה בדיון כאמור, אבקש כי הוא יקבע מיידית ולמועד הקרוב ביותר האפשרי.