גם אני וויתרתי על המאבק שלי בביטוח לאומי

Gili Bar-Hillel Semo

גם אני ויתרתי על המאבק שלי בביטוח הלאומי. את הבקשה לדמי לידה אחרי לידתו של רועי הגשתי ככול הנראה בטופס שמיועד לשכירים, בעוד טכנית כבר הייתי עצמאית. חודשים רבים עברו עד שהצלחתי לברר מדוע נדחתה בקשתי. כשהגשתי שוב את הבקשה, כעצמאית, הבקשה נדחתה בטענה שאיחרתי את מועד ההגשה. בבית משפט טענה נציגת הביטוח הלאומי שאין שום קשר בין שתי הבקשות שהגשתי, כל בקשה נדחתה לגופה, אי אפשר להתייחס לבקשה השנייה כתיקון לבקשה הראשונה כי אין לביטוח הלאומי שום דרך לדעת שאני אותה אם שמבקשת דמי לידה על אותה לידה, או משהו כזה. איש לא הכחיש שילדתי, או שעבדתי ממש עד יום הלידה, או שהייתי אמורה להיות זכאית: אבל מילאתי טופס לא נכון. התרשמתי שהביטוח הלאומי יעשה כל מאמץ כדי להגן על הכספים "שלו" ולא לחלק אותם. ובית המשפט פסק לטובת הביטוח הלאומי.מכל התהליך מול הביטוח הלאומי, יצאתי בתחושה שאני בת מזל. אני יכולה להרשות לעצמי לוותר על המאבק המסוים הזה, על השעות הארוכות במסדרונות הביטוח הלאומי ובבית המשפט, ועדיין לא ארעב ללחם. כי במסדרונות הביטוח הלאומי פגשתי אנשים שמצבם היה הרבה פחות טוב משלי.בתור בביטוח הלאומי, פגשתי את אמה של אישה שהתעוורה פתאום, אבל הביטוח הלאומי סירב להכיר בעיוורונה כי רופאים טרם גילו מה הסיבה האורגנית לעיוורון, משמע, בעיני המדינה, היא לא באמת עיוורת. העובדה שחודשים ארוכים היא לא יכולה לעבוד או להתנהל עצמאית כי פתאום היא לא רואה כלום, לא הופכת אותה זכאית לקבל מהכסף היקר של המדינה. תוכיחי שאת לא משקרת.

המקרה שנדון בבית המשפט לפני שנקראתי אני, היה מקרה של קשישה שהביטוח הלאומי תבע ממנה החזר קיצבאות, כי כשאחותה הגדולה נפטרה לאחרונה, רשמו בתעודת הפטירה תאריך לידה שממנו נובע שהיא עצמה צעירה מכפי שדיווחה כל השנים, כלומר רימתה את הביטוח הלאומי, כלומר חייבת. אישה בשנות השמונים-תשעים לחייה, קשת יום, שקצבת הביטוח הלאומי מקיימת אותה, וכעת נפסקה בבת אחת. היא לא הצליחה להבין בכלל מה רוצים ממנה ומה פתאום לוקחים לה את מה שנתנו לה לפני שנים, ואיך היא אמורה לחיות עכשיו. לא היא ולא אחותה ידעו את שנת הלידה שלהן – מדוע לפסוק לפי התאריך שרשמה אחותה דווקא? פשוט מאוד: כי כך יותר נוח לביטוח הלאומי.

מדובר בדיני נפשות, אבל הביטוח הלאומי מגן בלהט על הכספים שלו. כי הרי אם יתחיל לחלק לכל מי שבא וטוען שהוא נזקק, מאיפה יהיה כסף לממן את…
תזכירו לי: מה, בעצם, נועד הביטוח הלאומי לממן?

העיקר שאנחנו משלמים ביטוח לאומי בזמן.