השירות ושכרו

נתקבל במייל מאת בעל עסק 

לפני  כ-12 שנה גוייסתי למילואים בצו 8 (מיידי) עקב מתיחות מול עירק.

אשתי שהייתה בהריון עזרה לי להחזיק את העסק כשהייתי במילואים.

שלמתי לה שכר מינמום (שכן אסור לשלם פחות) ועל שכר זה שולמו גם דמי ביטוח לאומי.

לאחר הלידה תבעה אשתי את דמי הלידה. הגיע אלי חוקר פרטי הביתה (לא למקום העסק), לא דיבר עם אשתי ולאחר מכן קבלתי מכתב כי לאחר ביקורת מעמיקה (ללא כל נימוק) הוחלט על תשלום 2/3 מדמי הלידה וזוהי ההחלטה הסופית.
כמובן שאת חלק מדמי הבטוח הלאומי ששולמו לשוא לא קבלתי חזרה.