דיון דחוף בוועדה הציבורית לפניות הציבור של המוסד לביטוח לאומי, בעקבות מותו של משה סילמן

התקבל במייל ע"י: יפעת סולל, עו"ד חברת הוועדה הציבורית לפניות הציבור המוסד לביטוח לאומי
הבוקר הוצאתי לוועדה הציבורית לפניות הציבור של המוסד לביטוח לאומי, בה אני חברה, דרישה לכינוס דיון דחוף, בעקבות פרשת משה סילמן:הנדון: בקשה לקיים דיון דחוף – בעקבות מותו של מר משה סילמן

כולנו הזדעזענו מהחלטתו של מר משה סילמן להצית עצמו, במהלך ההפגנה לציון שנה למחאה החברתית בישראל. אולם מעשהו של משה סילמן לא בא כביטוי למצוקה חסרת שם ומען. אחת הכתובות הישירות אליה הפנה משה סילמן אצבע מאשימה, היא המוסד לביטוח לאומי.

למעשה, ניתן לראות מקורות חייו של מר סילמן, כי התדרדרותו מאיש עסקים אמיד למי שעמד להיות דר רחוב בתוך ימים אחדים, החלה בשל החלטה של המוסד לביטוח לאומי לחייבו בתשלום של חוב בן 15,000 ש"ח, דרישה שבגינה נאלץ למכור את מקור פרנסתו – משאית הובלות – מהלך ממנו לא הצליח להתאושש כלכלית.

כחברי הוועדה לפניות הציבור, איננו עוסקים במקרים פרטניים. מעמידים בפנינו סטטיסטיקות ונתונים ומראים לנו שיעורים של פניות שנתקבלו, מוינו ונבדקה נכונותן. אולם תפקידנו אינו מתמצה בקבלת מידע גרידא. תפקידן של וועדות המוסד לביטוח לאומי לפקח על התנהלות המוסד וכך עלינו לפעול.

צעקתו של מר סילמן, אינה מאפשרת לנו להמשך לנהוג כביום ביומו. משה סילמן אינו יחיד, שנקלע לקשיים. הוא אחד מרבים, רבים מאד, אשר ראו ורואים במוסד לביטוח לאומי, במקום רשות שמטרתה לייצר רשת בטחון סוציאלית, ערבות הדדית וסולידריות – בהתאם לשמה – מוסד שעניינו השפלת המוחלשים, דחיקתם עד למצבי יאוש, מוסד שמעדיף את הבירוקרטיה על האדם ואת החשדנות על הסולידריות.

המוסד לביטוח לאומי, הוא נושא דמותה מדינת ישראל, אשר הפכה את האזרח משותף לצרכן ואת המדינה מאחראית לאזרחיה, למי שרואה את תפקידה לצמצם הוצאות ולמקסם רווחים. בהתאם לכך, אזרחים מוחלשים נתפסים כנטל ותו לאו.

נדמה, כי במקום לראות בפונים אשמים בפוטנציה להשקיע סכומי עתק באיתור רמאים, מן הראוי היה, שהמוסד לביטוח לאומי ישים לו למטרה לאתר אזרחים הזקוקים לעזרה ואינם מוצאים דרך לקבלה. על המוסד לביטוח לאומי להיות קולם של המוחלשים בישראל, לתת מענה בעת צרה ולפתוח את הדלתות אל מוסדות המדינה האחרים, האמורים להתייצב בעת צרה.

לאור כל האמור לעיל, אבקש לקיים דיון דחוף בוועדה, כדלהלן:

1. מתן דין וחשבון באשר לכשלים בטיפול בעניינו האישי של מר משה סילמן;
2. עדכון באשר לסיבות המערכתיות שהביאו לכשלים כאמור;
3. סקירת התיקונים הנדרשים לשם מניעה של כשלים כאלה שהתבטאו בעניינו של משה סילמן, כדי למנוע מקרים דומים בעתיד;
4. דיווח לגבי צוות "אורות אדומים" – סמכויותיו, דרכי פעולתו ותקציבו;
5. הודעה בדבר הצעדים האופרטיביים בהם מתכוון המוסד לביטוח לאומי לנקוט בעקבות הכשלים לעיל ולוחות הזמנים לנקיטתם.

לאור החשיבות העליונה בדיון כאמור, אבקש כי הוא יקבע מיידית ולמועד הקרוב ביותר האפשרי.