בכיתי ושלמנו כי לא הייתי מסוגלת לעמוד בלחץ ובבושה

התקבל במייל, מאת מיכל

יצאנו ללימודים בארה"ב בשנות ה-80, על מלגה מהארץ. כשחזרנו לאחר שלוש שנים לארץ, קבלנו חשבון עצום מביטוח לאומי. כל הסברינו על כך שהיינו סטודנטים שחיו על מלגה ישראלית קטנה ולא עבדו לא הועילו. הגשנו ערעור על הסכום לביטוח לאומי, והערעור הועבר על ידם לביטוח הלאומי בירושלים.

ביום שבו קבלנו מכתב מירושלים, המודיע לנו כי מכתבנו התקבל והעניין נמצא בבדיקה, הודיעו לבן זוגי כי משכורתו ומכוניתנו עוקלו ע"י ביטוח לאומי בחיפה, שלא היתה לו סבלנות לחכות לתוצאות הערעור.
זו היתה קבלת הפנים שלנו חזרה לארץ. בכיתי ושלמנו מיד כי לא הייתי מסוגלת לעמוד בלחץ שהם הפעילו ובבושה.